Ukrán-magyar egyeztetés Ungváron a kisebbségek problémáiról

Az ukrajnai magyar és a magyarországi ukrán kisebbség problémáinak lehetséges megoldási módjairól tartottak egyeztető fórumot csütörtökön Ungváron, szakértők bevonásával a Kárpátalja megyei államhatalmi szervek képviselői és ukrajnai magyar szervezetek vezetői.

A Kárpátalja megyei állami közigazgatási hivatal nemzetiségi főosztálya által szervezett tanácskozás résztvevői egyetértettek abban, hogy a jelenleg ígéretesen fejlődő ukrán-magyar államközi kapcsolatokat felhasználva erőfeszítéseket kell tenni a két országban élő kisebbségeket érintő, évek óta fennálló problémák megnyugtató megoldására.

Előadásában Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség (KMPSZ) elnöke a kárpátaljai magyarság megoldatlan gondjai között első helyen a magyar nyelvű oktatás problémáit érintette. A szakember kiemelte, hogy a helyi, megyei államhatalmi szervek ugyan pozitívan állnak hozzá a magyar kisebbség oktatási-kulturális kérdéseihez, ám a legégetőbb problémák, köztük a magyar emelt szintű érettségi és egyetemi felvételi vizsgák, a tankönyvkiadás, az egyházi gimnáziumok fenntartásának állami finanszírozásával kapcsolatos kérdések csak állami szinten oldhatók meg.

Az MTI érdeklődésére Orosz elismerőleg szólt arról, hogy a kárpátaljai ukrán államhatalom által – most első ízben – kezdeményezett egyeztető tanácskozáson az érintettek áttekinthették, mi teljesült az ukrán-magyar kormányközi kisebbségi vegyes bizottság két éve megtartott 14. ülésén elfogadott jegyzőkönyv ajánlásai közül. Hangsúlyozta, hogy a vegyes bizottság következő ülésén javasolni fogja olyan mechanizmus kialakítását, amely megjelöli az egyes ajánlások végrehajtásáért felelős, illetékes állami szerveket, mert csak így érhető el, hogy megszűnjenek az ukrajnai magyar kisebbség „örökzöld” problémái.

Tóth Mihály, Kijevben élő kisebbségjogi szakértő, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) tiszteletbeli elnöke az MTI-nek elmondta: mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az ukrán állam végre megnyugtató módon rendezze az ukrajnai, s mindenekelőtt a kárpátaljai magyarság évtizedekre visszatekintő problémáit, mindenekelőtt rehabilitálja az 1944-ben a szovjet hatóságok által nemzetiségük miatt lágerekbe hurcolt civil magyar férfiakat. A szakember a tanácskozáson kiemelte, hogy napirendre kell tűzni a kárpátaljai magyarság kulturális autonómiájának kérdését.

Az ungvári fórumon elfogadott zárónyilatkozat javaslatokat fogalmaz meg az ukrajnai magyar és a magyarországi ukrán kisebbségeket érintő problémák megoldását illetően, ezeket az ukrán fél a soron következő kormányközi kisebbségi vegyes bizottság soron következő ülése elé terjeszti.

MTI, kva kkp