Vass Ottó laudációja

Vass Ottó általános iskolai tanulmányait a Kígyósi Általános Iskolában, valamint a Beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos Középiskolában végezte. Ez utóbbiban érettségizett 1983-ban Aranyéremmel, majd ugyanazon évben felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem matematika szakára.

1990-ben kitüntetéssel szerzett egyetemi diplomát matematika szakon. 1990 augusztusától a Beregszászi Rádiógyár számítástechnikai részlegén helyezkedett el mérnök-programozóként. 1993-tól a „Vizsibu” közösvállalatban, majd 1994 májusától a Beregszászi Járási Szociális Osztály munkatársaként dolgozott mint informatikus, később mint rendszerüzemeltető mérnök. 2001 márciusától a Beregszászi Járási Nyugdíjalap nyugdíjbiztosítási osztályának a rendszerüzemeltető vezető szakembere.

Alapításától tagja a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek, a KMKSZ Ukrajnai Magyar Pártnak, a KMKSZ megyei választmányának. A negyedik ciklusban a KMKSZ színeiben képviselte a választópolgárokat a Beregszászi Járási Tanácsban, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének alelnöke, a Beregszászi Járási Tanácsban a KMKSZ-UMP frakcióvezetője volt. A Kígyósi Református Egyházközség presbitere.

Vass Ottó a kárpátaljai magyarság érdekeit mindig szem előtt tartva, több határozat-tervezetet nyújtott be a magyar közösség érdekeinek érvényesítése céljából. Minden fontos ügyben hallatja szavát. Munkahelyén is elismeréssel nyilatkoznak pontos munkájáról, ezt bizonyítják okleveles kitüntetései. A nyugdíjasok körében is tiszteletnek örvend. Tanácsokkal, hasznos információval igyekszik segíteni azok mindennapi életét.

Vass Ottó odaadó munkájával jelentősen hozzájárul a kárpátaljai magyarság identitásának megőrzéséhez. Aktívan részt vesz kulturális rendezvényeken. Munkájában nagy hangsúlyt fektet a nemzeti összetartozás és a közösség megtartó erejének erősítésére. Fontos számára a kárpátaljai magyarság anyanyelvű oktatása, megtartása, kultúrájának ápolása és annak továbbadása.