Átadták a kaszonyi iskola felújított épületeit

„A jelen pillanat célja a jövő építése”

Szerző: | 2020.10.21., 18:12 | Oktatás

A Beregszászi járásban egyedülálló módon a Kaszonyi Arany János Líceum több épületből áll, melyek mindegyikét teljeskörűen felújították a Bázisiskola Program keretében. Az ünnepélyes átadót október 21-én délelőtt tartották.

A beruházás során az oktatási intézmény épületei teljes külső és belső felújításon estek át, melynek összköltsége 67 475 143 hrivnya.

– Az iskola átadása jelképe annak, hogy Magyarország anyaországként igyekszik támogatni a kárpátaljai magyarságot, s ennek érdekében minden tőle telhetőt megtesz – mondta köszöntő beszédében Csizmadia Alexandra, Magyarország Beregszászi Konzulátusának külgazdasági attaséja.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány elnöke beszédében büszkén jegyezte meg, hogy az intézmény egykori diákjaként nagy örömmel tölti el, hogy részese lehetett alma matere megújulásának.

– A korábbi feltételek méltatlanok voltak e nagymúltú intézményhez. A Bázisiskola Program és a Keleti Partnerség Program kereteiben nemcsak a már meglévő épületeket hoztuk rendbe, hanem egy új tornateremmel is gazdagodott a líceum. Mivel a pénzügyi keretet nem használtuk fel teljes mértékben, így egy műfüves pálya is épülhet az iskola udvarán – jelentette be Brenzovics László.

– Néhány éve még szégyenkezve mondhattuk, hogy e romos falak száz év történetét, sok-sok gyermek és tanár emlékét őrzik. Ma már büszkén valljuk: a körülmények adottak, már csak a pedagógusok erőfeszítésén múlik a felnövekvő generáció oktatása és nevelése – fogalmazott Jánosi Angéla, a líceum igazgatónője, majd köszönetet mondott a támogatóiknak.

A köszöntők után a líceum ünnepélyes átadásaként Csizmadia Alexandra, Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke és Brenzovics László elvágták a jelképes szalagot, majd az egyházi méltóságok áldása következett.

– „Őrizd és műveld ezt a földet” – mondta Isten a teremtéskor az első embernek. Kaszonynak is ez volt mindig a küldetése. Kaszonyi az, aki az őrzés és a művelés küldetését felvállalja. Egy iskolának akkor van értéke, ha Istenből táplálkozik, s betölti a rendeltetését – fogalmazott Radvánszky Ferenc helyi református lelkész.

– A nevelésnek, a tudománynak arra kell törekednie, hogy az igazságot megtaláljuk, s az igaz Istent imádjuk. Kérjük a Mindenhatót, hogy az itt tevékenykedő pedagógusokban a diákok megtalálhassák az igazi tanítót, Krisztust – kérte áldását az épületre Jaczkó József kaszonyi római katolikus plébános.

Az átadás során a líceum diákönkormányzatának tagjai szavalattal, énekkel mondtak köszönetet iskolájuk megújulásáért, kihangsúlyozva magyar öntudatukat.

Bics Katalin

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This