Hnatik-Riskó Márta laudációja

Hnatik-Riskó Márta a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium magyar nyelv és irodalomtanára, kiváló szakember, elhivatott tanár: nemcsak oktat, nevel is. Aktív társadalmi életet folytat. A tanári pályát hivatásként űzi, saját állítása szerint soha nem akart mást csinálni, csak tanítani. A helyi katolikus közösség aktív, tevékeny tagja, segítőkész, egyenes jellemű ember. Megbecsülésnek örvend nemcsak a munkahelyén, de a pedagógus szakmában és a kárpátaljai magyar társadalmi életben egyaránt.

1965. október 20-án született Beregszászban. Felsőfokú végzettségét 1987-ben szerezte az Ungvári Állami Egyetem (ma Ungvári Nemzeti Egyetem) magyar nyelv és irodalom szakán. Szakmai tevékenységét, a gyermekek oktatását a Beregszászi 9. Sz. Általános Iskolában kezdte, majd 1995-től napjainkig a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium magyartanára. A gimnáziumban töltött eddigi 25 év meghatározó mind az intézmény, mind a kollégákat illetően, leginkább pedig az általa kinevelt generációk számára. Az általa tanított és nevelt fiatalság erős és elveihez hű magyar identitástudattal rendelkezik.

Kiemelkedő szakmai eredményei:

2004-ben és 2009-ben diákjai (Homa Katalin és Sárközi Andrea) a Kárpát-medencei anyanyelv-használati és szépkiejtési versenyen Kazinczy-érmet nyertek. Tanítványai az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny megyei döntőiben is jól szerepeltek. Kárpátaljai megyei magyarnyelv- és irodalomversenyeken a diákjai folyamatosan kiválóan teljesítenek: első, második, harmadik helyezéseket szereznek, csakúgy, mint a Drávai Gizella és Karádi László helyesírási versenyeken.

A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium tantestülete humán tárgyakat tömörítő módszertani szakcsoportjának vezetője. A gimnáziumban számos alkalommal szervez rendhagyó irodalomórákat külföldi előadók részvételével.

A drámapedagógia módszerét gyakran alkalmazza munkája során. Magyartanárként számos történelmi és kulturális megemlékezés forgatókönyvírója és rendezője.

Korábbi diákjai közül sokan választották a magyar nyelv és irodalom szakos tanári pályát, valamint többen a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség újraindult ifjúsági alapszervezeteinek alapító tagjai.

Tanári tevékenységén kívül Hnatik-Riskó Márta társadalmi aktivitása is példaértékű. Elnökségi tagja a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségnek (KMPSZ). A KMPSZ Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémiáján a magyar szakos tanárok továbbképzésének szervezője, a rendezvény előadója és koordinátora is volt hosszú éveken keresztül.

Tagja a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanácsnak, sőt a kárpátaljai tehetséges gyerekek számára indított program aktív részese. Az indulástól a Beregszászi Tehetségpont koordinátora volt, napjainkban is vállal előadásokat a tehetségfoglalkozásokon és a tehetséghétvégéken is.

Ötletgazdája és szerkesztője volt a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 2011-ben kiadott jubileumi emlékkönyvének.

Számos kárpátaljai tanári segédkönyv és tudományos munka korrektora. Korrektorként részt vesz a Kárpátalja c. hetilap szerkesztésében is.

Tagja volt annak a munkacsoportnak, amely a kárpátaljai magyar irodalom jeles személyiségeinek a magyarországi nemzeti alaptantervbe való beillesztését segítette elő Takaró Mihály irányításával.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Alapszervezetének elnökségi tagja. Munkáját mindig is a kárpátaljai magyarság fennmaradásának szentelte.