Ünnepélyes ösztöndíjátadás a Rákóczi-főiskolán

Szerző: | 2018.12.10., 20:16 | Oktatás

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Győr termében 2018. december 6-án került sor a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Zrínyi Ilona-szakkollégium és a diplomahonosítási program ösztöndíjainak átadására. Ezenkívül a rendezvényen ugyancsak a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében kerültek átadásra a Soós Kálmán-ösztöndíjak. Ez utóbbiakban 46 személy részesült a 3 megpályázható alkategóriában a magyar kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Buhajla József Magyarország ungvári főkonzulja, Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul, Gyebnár István, Magyarország beregszászi konzulja, Csernicskó István, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács alelnöke, dr. Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója.

Dr. Váradi Natália köszöntette a jelenlévőket, majd elmondta: „A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány alapításától kezdve mindent megtesz annak érdekében, hogy az idősebb kollégáktól, professzoroktól átáramoltassa az információt hozzátok, kedves fiatalok, és minden ösztöndíjprogramot szeretnénk közöttetek elterjeszteni, elérhetővé tenni.” Ezt követően ismertette a rendezvényen átadásra kerülő ösztöndíjak jellemzőit, összetevőit. Első körben a Zrínyi Ilona-szakkollégium ösztöndíjprogramja került bemutatásra, amelynek célja, hogy ebben a tanévben (2018. szeptember – 2019. június) 16 fokozattal rendelkező kolléga és 16 tutoráltja közösen végezhessen 10 hónapon keresztül tudományos munkát, s az eredményt felmutathassa a 13. tudományos diákköri konferencián. A diplomahonosítási program kapcsán, dr. Váradi Natália elmondta, hogy a Magyarországon szerzett diplomát Ukrajnában honosítani kell, így egy PhD és egy mester MSc fokozatú diploma kerül honosításra, és a tulajdonosaikat is ösztöndíjban részesítik. A folytatásban az igazgatónő elmondta, hogy a Soós Kálmán-ösztöndíjprogram 3 lábon áll:

1. Kárpátaljai vándoregyetem
2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése
3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

A vándoregyetem-program azt tűzte ki célul, hogy lehetőséget biztosítson azon kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatásban dolgozó tanárok és kutatók számára, akik valamennyi, Kárpátalján magyar nyelven (is) oktató felsőoktatási intézményben szeretnék bemutatni a kutatási témájukat vagy olyan tudományos eredményeiket, melyek széles körű érdeklődést válthatnak ki.

A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése program egyik kritériuma, hogy az elkészült munkának legalább 90 oldalnak kell lennie.

A harmadik kategória célja az olyan diplomamunkák, szakdolgozatok támogatása, amelyeknek legalább egy fejezete kárpátaljai vonatkozású kutatást tartalmaz.

Ez a két ösztöndíjprogram, amelyek összesen 5 alprogramból tevődnek össze, 391 000 hrivnyát, azaz 4 millió 353 ezer forintot jelentenek, és ezek kiosztására kerül sor a mai napon.

Ezt követően Buhajla József, Magyarország ungvári főkonzulja mondott köszöntőbeszédet, amelyben kifejezte, hogy nagy öröm számára ez az esemény, mert amióta közszolgálati munkáját végzi Kárpátalján, azóta valamennyiszer részt tudott venni ezen az ünnepségen. Beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarország nemzeti kormánya most is és a jövőben is abszolút támogatni fogja a kárpátaljai fiatalokat, a jövő generációját, azt az értelmiséget, amelyre lehet alapozni. Továbbá az is örömre adhat okot, hogy a program kezdete óta több ezer ösztöndíj került kiosztásra. A beszéde végén leszögezte, hogy függetlenül attól, hogy a két ország kapcsolatai hogyan fognak alakulni, Magyarország még inkább fokozni fogja a támogatásokat, hogy „az itt élő honfitársaink semmiben ne szenvedjenek hiányt”, tudjanak boldogulni itt, Kárpátalján, a szülőföldjükön, legyen egy jövőképük, amely az anyaország, Magyarország szempontjából is rendkívül fontos.

A továbbiakban dr. Váradi Natália és Buhajla József főkonzul átadták a diplomahonosítási és a Zrínyi Ilona-szakkollégium ösztöndíjprogramja díjazottainak az elnyert összegeket.

Ezt követően a Soós Kálmán-ösztöndíjprogram díjazottai számára Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul és dr. Váradi Natália adták át az ösztöndíjakat.

Az átadást követően Szilágyi Mátyás főkonzul mondott beszédet.

A főkonzul úr a magyar kormány nevében üdvözölte a jelenlévőket, aztán elmondta, hogy Magyarország Kormányának rendkívül fontos a kárpátaljai magyarság anyanyelven történő oktatásának a hozzáférhetősége, és hogy a kárpátaljai magyaroknak a kultúrájuk ápolásához szükséges jogaik ne sérüljenek. Beszédében kitért arra, hogy Magyarország támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását, folyamatosan humanitárius segítséget nyújt, talán a legeklatánsabb megnyilvánulása ennek az elmúlt napokban történt gyógyszer-, illetve inzulinszállítmányok átadása volt. A magyarságot illetően a konzul úr úgy fogalmazott: „A XXI. században a magyarság legfontosabb értéke az emberi tudás, a humán tőke, az a szellemi potenciál ‒ a magyar emberek tehetsége, tudása és szorgalma ‒ amellyel még a nehezebb vagy ínségesebb gazdasági, pénzügyi periódusokban is lehetővé válik a nemzet fennmaradása”.

A díjátadót követően 3 előadásra került sor, a tehetséggondozás szemléletében.

Dr. Váradi Natália ismertette a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkásságát, pályázatait és további terveit, aztán prof. dr. Csernicskó István mutatta be a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács tevékenységét, végül Dancs Krisztina, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány referense bemutatta az Agora Információs Központ programjait és pályázatait.

Dankai Péter

Pin It on Pinterest

Share This