Válogatóverseny a BMG-ben

1991-ben a matematikatanárok Rátz László Vándorgyűlésén Bencze Mihály brassói és Oláh György révkomáromi tanárok felvetésére az anyaországi és a határon túli pedagógusok elhatározták, hogy a Kárpát-medencei magyar iskolások számára a kapcsolattartás, valamint matematikai tudásuk összemérése céljából egy közös, az anyaországi tanulókat az elszakított területeken élőkkel összefogó rendezvénysorozatot hoznak létre. Így született meg a Nemzetközi Magyar Matematikaverseny (NMMV), mely a magyar nyelvű matematikaoktatás legmagasabb szintű versenye.

A versenyt minden második évben Magyarországon, a közbülső években pedig valamelyik határon túli régióban rendezik meg. Kárpátalja két alkalommal (1994-ben Ungvár, 2004-ben pedig Nagydobrony) adott otthont a versenynek. A résztvevőket a 9–12. osztályos diákság alkotja, akiket a határon túli régiókban válogatóversenyeken választanak ki. Elmondható tehát, hogy a matematikaversenyen részt vevő tanulók régiójuk legtehetségesebb fiataljaiból tevődnek össze. Az immár XXI. Nemzetközi Magyar Matematikaversenynek idén március 14–18. között a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium ad otthont.

A kárpátaljai csapatba az itthoni matematikai versenyeken elért eredmények alapján lehet bekerülni. Több versenyt is figyelembe vesznek a szervezők: a területi matematikai olimpiát, a Bolyai János Matematikai Emlékversenyt, a NMMV-n az elmúlt évben elért eredményeket, s idén először az országos informatikai versenyt.

A Beregszászi Magyar Gimnáziumban (BMG) február 4-én válogatóversenyre került sor. A tanulókat Balázsi Borbála, a BMG matematikatanára, a NMMV kárpátaljai régiófelelőse köszöntötte. Néhány szóban részletezte a Kecskeméten megrendezésre kerülő rangos eseményt, és kiemelte, hogy ezen válogatóverseny legjobbjai is képviselhetik majd ott megyénket.

Balázsi Borbála elmondta még, hogy az itt legjobban bizonyító versenyzőkön kívül hat, a területi tanulmányi versenyen helyezést elért tanuló máris tagja a kárpátaljai csapatnak, és hogy három tanuló az országos informatikaversenyen való részvétele miatt nem tud jelen lenni. Magas szintű versenyről lévén szó, ezen tanulók esetében beszámítják az ott elért eredményt.

Majd a résztvevők átvonultak egy külön terembe, ahol kiosztották a feladatlapokat, melyek kérdéseit Szilágyi Lajos, a Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatója, Kicska György, a Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola tanára és Balázsi Borbála állították össze.

A válogatóverseny eredményét egyik következő lapszámunkban közöljük.

fzs

Kárpátalja