Könyvajánló: Hidak ​partok között

Sándor László: Hidak ​partok között. Kapcsolattörténeti tanulmányok és dokumentumok az irodalom, művészet, és művelődéstörténet köréből. Gondolat, Budapest, 1988.

Sándor ​László egész munkásságával a híd szerepét töltötte be Magyarország, Szlovákia és Kárpátalja népei között. Ő maga Budapesten született, de élete jó részét az első Csehszlovák Köztársasághoz került Felvidéken, Kassán és Losoncon, majd Kárpát-Ukrajnában, Ungváron töltötte. Részt vett a csehszlovákiai sarlós mozgalomban, 1932-33-ban a losonci Figyelő, majd 1934-35-ben az Indulás című ifjúsági folyóiratot szerkesztette. 1935-től 1940-ig Fábry Zoltánnal együtt a kolozsvári korunk csehszlovákiai szerkesztője. utána Kárpát-Ukrajnában tevékenykedett. 1962-ben hazatelepült Budapestre.

A kötetben olvasható tanulmányai, cikkei sok új irodalmi és művelődéstörténeti adalékot, ismeretlen vagy kevéssé ismert irodalmi tényt tartalmaznak a két világháború közötti szlovenszkóról, a tegnapi és a mai Ukrajnáról. emlékei, a birtokában lévő források és ma sem szünetelő kutatásai alapján keletkeztek ezek az írások. Sándor László idejében s a régen megkezdett munkát folytatja: hidakat épít a maga eszközeivel; azt vallja: “Minél több híd épül a népek között, annál közelebb kerülnek egymáshoz.

Forrás: moly.hu