Fodó Sándor emlékszoba nyílt Visken

Szerző: | 2015.05.19., 07:53 | Kulturális hírek

Május 15-én Fodó Sándorról elnevezett emlékszobát avattak az egykori koronavárosban, Visken.
A szobát a Viski Kölcsey Ferenc Középiskola egyik osztálytermében alakították ki, ahol a látogatók megismerkedhetnek Fodó Sándor életével, munkájával, szellemiségével.
A megnyitó elején Kovács Vilmos Testamentumát szavalta el Szeles Evelin, az iskola diákja.
Sari József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. „Visk koronaváros, úgy érzem, méltóképpen őrzi Fodó Sándor hagyatékát, emlékét azzal, hogy a temető központi helyén síremléket állíttatott számára, s hogy utcát nevezett el róla. És most ezzel az emlékszobával, amely mindenki számára nyitva áll, bővítette a palettát, és hogy teljes legyen Sándor emlékének ébrentartása, tervünk egy emlékszobor felállítása” – mondta Sari József.
Czébely Lajos arról beszélt, hogy miként lett a szovjet időkben a falusi magyar ajkú fiúcskából egyetemi tanár, a kárpátaljai magyarság nemzeti jogaiért harcoló legendás alak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség első, majd tiszteletbeli elnöke.
Gara Katalin, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja köszöntőbeszédében hangsúlyozta, hogy bár először jár a községben, mégis úgy érzi magát, mintha otthon lenne. Amint mondta, „Fodó Sándor elindult egy úton, ezen az úton igyekszünk tovább menni mi is, összefogva”.
Czébely Éva, a helyi magyar középiskola diákjának előadásában Elindultam szép hazámból c. éneket hallhatták a jelenlévők. Ezután az emlékezők együtt mentek a temetőkertbe megkoszorúzni Fodó Sándor sírját.
Az ünnepségen jelen volt Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke; Milován Sándor, a KMKSZ tiszteletbeli elnöke; Molnár László, a KMKSZ kulturális titkára; Czirók Béla nagyszőlősi református lelkész; Józan Lajos huszti református lelkész; Szajkó Károly, Visk polgármestere; Krüzsely Tibor, a KMKSZ Viski Alapszervezeti elnöke; Forgon László, a Viski Kölcsey Ferenc Középiskola igazgatója.
Az emlékszoba Magyarország Külügyminisztériumának és a KMKSZ helyi alapszervezetének támogatásával készült el.

Fodó Sándor 1940. február 26-án született Visken, s a felső-Tisza-vidéki községben végezte középiskolai tanulmányait is. Ezt követően a szovjet hadiflottánál szolgált, majd nyelvészetet tanult az észtországi tartui egyetemen, ahol 1967-ben szerzett diplomát.
Hazatérve az Ungvári Állami Egyetem magyar tanszékének a tanára lett egy olyan korban, amikor a tudományos munka feltételei siralmasak voltak, a nevelőmunka hivatalos célja pedig a szovjet embertípus kitenyésztése volt. Ebben a környezetben kísérelte meg magyar szellemben nevelni diákjait, s cselekvésre ösztönözni a diktatúra súlya alatt magába roskadó magyar értelmiséget. Fékezhetetlen tenni akarásának és hitének egyik látványos eredménye volt az az 1972-ben megfogalmazott s több száz aláírással alátámasztott beadvány, amelyet a Szovjetunió legfelsőbb pártvezetéséhez juttattak el eszmetársaival együtt a kárpátaljai magyar közösség jogainak védelmében.
Tevékenységének persze következményei voltak: eltávolították az egyetemről, évekig nem taníthatott, alkalmi munkákból tartotta el magát. Csak a hetvenes évek második felében, a politikai légkör enyhülésével térhetett vissza az egyetemre, hogy a fenyítés ellenére ott folytassa munkáját, ahol abbahagyta: igyekezett ébren tartani a halványuló magyarságtudatot az értelmiség egy újabb nemzedékében.
A nyolcvanas évek második felében, kihasználva a szovjetrendszer szorításának lazulását, céljául tűzte ki, hogy szervezeti kereteket teremtsen a kárpátaljai magyarság érdekvédelmének. Kezdeményezésére és közreműködésével alakult meg 1989 februárjában a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, amelynek első elnökévé választották.
A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján, a rendszerváltás forgatagában küldetésének tekintette az 1944-es sztálinista megtorlások áldozatainak rehabilitálását. Szellemiségére és munkabírására jellemző, hogy 1992 és 1997 között a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoki tisztségét is betöltötte, nagyban hozzájárulva az elnyomás alól szabaduló egyház megújulásához.
Hét éven keresztül állt a KMKSZ élén. 2005. május 11-én, 65 éves korában váratlanul bekövetkezett haláláig a szövetség tiszteletbeli elnöke volt. Szülőfalujában, Visken helyezték örök nyugalomra.

Váradi Enikő

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This