A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a 2015. évre meghirdeti a gyermekútlevél-igénylési költségtámogatási pályázatot

Szerző: | 2015.05.18., 10:30 | Agora

A pályázat célja: a kárpátaljai magyar gyermekek Erzsébet-programban való részvételének elősegítése.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatásra jogosultak:
Azok a szülők, illetve törvényes képviselők (igénylők), akik:
a) gyermekük új útlevelét kézhez vették,
b) rendelkeznek a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség munkatársa által leigazolt szándéknyilatkozattal, amely bizonyítja, hogy az útlevél elkészítésének célja a gyermek Erzsébet-programban való részvétele.
Pályázati feltételek:
Azoknak az igénylőknek nyújtható támogatás, akik az Erzsébet- programban való részvétel céljából gyermekük számára ukrajnai külföldi gyermekútlevelet készíttettek.
Egy útlevél után csak egyszer igényelhető támogatás.
A pályázat 2015.05.13. és 2015.12.31. között nyújtható be 2015. május 13-ától kiállított útlevélre vonatkozóan.
Pályázható támogatás összege és jogcíme:
A felmerült költségek térítése céljából átalánydíjas támogatást lehet igényelni, amelynek összege 5000 Ft-nak megfelelő UAH, az átutaláskor érvényes banki árfolyamon.
A pályázat benyújtása és ügymenete:
A támogatást a kérelmező a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális irodáiban nyújthatja be. Az irodák ellenőrzik a szükséges dokumentumok meglétét, kitöltik a „Kérelem gyermekútlevél-költség támogatás folyósítása iránt” megnevezésű űrlapot, majd nyomtatás után aláíratják az igénylővel.
A regionális irodák, amennyiben a pályázó azokkal nem rendelkezik, elkészítik a szükséges dokumentumok fénymásolatát. Hiányosság esetén felszólítják a kérelmezőt a hiánypótlásra. Ha az igénylés megfelel a feltételeknek, a pályázati űrlapot a szükséges fénymásolatokkal együtt feldolgozás céljából a lebonyolító szervezet központi irodájába továbbítják az elektronikusan rögzített adatokkal együtt.
Az átvett pályázatról az iroda munkatársa az igénylő részére átvételi elismervényt állít ki.
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
a) A gyermek részére elkészített útlevél eredetiben (és annak fénymásolata);
b) Az igénylő ukrán személyi igazolványa eredetiben (és annak fénymásolata);
c) Az igénylő személyi identifikációs számát igazoló dokumentum olvasható fénymásolata;
d) A gyermek Erzsébet-programba való jelentkezési szándékát igazoló, KMPSZ által kiadott dokumentum eredetiben.
A pályázat elbírálásának és folyósításának rendje:
A központi iroda ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati rendszer kritériumainak. A pályázók elektronikusan rögzített adatait megküldi a támogató szervezetnek, amely dönt a támogatások odaítéléséről. Az igénylő a támogatási összeget az oktatás-nevelési támogatáshoz használt OTP-bankkártyájával veheti fel.
A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális irodáinak elérhetősége:
Ungvári iroda
Munkatárs: Némethy Erika
Nyitva tartás: 8.00–14.00
Cím: Ungvár, Pravoszláv part 5.
Telefon: (03126)17279, 13254, 17488, +380505435317
E-mail: [email protected]
Munkácsi iroda
Munkatársak: Csehy Krisztina, Volosin Adriana
Nyitva tartás: 8.00–14.00
Cím: Munkács, Kossuth u. 1.
Telefon: (03131)54638
E-mail: [email protected]
Csapi iroda
Munkatárs: Molnár Beáta
Nyitva tartás: 8.00–14.00
Cím: Csap, Bereg u. 2. I/9.
Telefon: (03127)11222
E-mail: [email protected]
Beregszászi iroda
Munkatársak: Olasz Éva, Jenei Krisztián
Nyitva tartás: 8.00–16.00
Cím: Beregszász, Korjatovics u. 3/2.
Telefon: (03141)42639
E-mail: [email protected]
Nagyszőlősi iroda
Munkatárs: Verbiás Eszter
Nyitva tartás: 8.00–14.00
Cím: Nagyszőlős, Franko u. 1.
Telefon: (03143)24665
E-mail: [email protected]
Técsői iroda
Munkatársak: Kékesi Sándor, Kékesi Tímea
Nyitva tartás: 8.00–14.00
Cím: Técső, Függetlenség u. 53.
Telefon: 0979991488
E-mail: [email protected]
(Az irodák nyivtartási ideje közép-európai idő szerint értendő.)

Pin It on Pinterest

Share This