Kárpátalja anno: a Beregszászi Állami Főgimnázium

Szerző: | 2016.08.25., 22:09 | Kárpátalja anno

Fotó: www.postcards.hungaricana.hu

Beregszász képviselő-testülete 117 évvel ezelőtt,1899. augusztus 25-én hozta meg azt a határozatot, mely alapján 1900-ban hozzákezdtek az állami főgimnázium felépítéséhez:
„Hirdessék a felállítandó épület falai a hazafias áldozatkészséget is, és szeretettel ölelje keblére hazánk reménységét, ifjúságát. Beléjük helyezett bizalmunk legyen az intézet leghatalmasabb támasza.”

A főgimnázium reneszánsz homlokzatú, tégladíszítésű, kétemeletes épülete Pecz Samu műegyetemi tanár tervei alapján készült el mindössze egy év alatt. Az ünnepélyes átadást 1902. október 5-én tartották meg.
Az építkezés fő támogatóinak nevét márvány emléktáblába vésték:

„I. Ferencz József
király uralkodása alatt
Duka és Szentgyörgyvölgyi
Széll Kálmán
miniszterelnök
Dr. Wlassics Gyula
vallás és közoktatásügyi miniszter
Dr. Zsilinszky Mihály
államtitkár
Szieber Ede
kir. tankerületi főigazgató
Orlovszky István
főgymnasiumi igazgató
idejében
Pecz Samu
műegyetemi nyilv. rendes tanár
tervei szerint
épült 1900-1901-ben.”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This