Ünnepi rajz- és esszépályázat

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet a magyar zászló és címer megünneplésére pályázatot hirdet a Kárpát-medencében, illetve a világban szétszórtan élő, valamennyi magát magyarnak valló óvodás, diák és egyetemista számára.

A pályázatok témakörei:

A pályázók – a Magyar zászló és címer témakör mellett – a magyar történelem, illetve irodalom alábbi kiemelkedő eseményének, illetve alakjainak évfordulóihoz kapcsolódó tárgykörökben – Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne…” jelmondat mentén –is benyújthatják pályázataikat:

 • 800 évvel ezelőtt, az 1222-es székesfehérvári országgyűlésen adta ki II. András magyar király a függőpecséttel ellátott Aranybullát
 • 125 évvel ezelőtt, 1897. szeptember 19-én született Farkaslakán Tamási Áron, a XX. század egyik legjelentősebb külhoni magyar írója, az Ábel-trilógia szerzője;
 • 100 évvel ezelőtt, 1922. október 30-án hunyt el Egerben Gárdonyi Géza magyar író, költő és drámaíró, az Egri csillagok szerzője.

A pályázatok két műfajban (rajz és esszé), a rajzpályázat esetében hét, míg az esszépályázat esetében három korcsoportban kerülnek kiírásra.

 1. Rajzpályázat

Korcsoportok:

1. korcsoport: Óvoda
2. korcsoport: Általános Iskola I-II. osztály
3. korcsoport: Általános iskola III-IV. osztály
4. korcsoport: Általános iskola V-VI. osztály
5. korcsoport: Általános iskola VII-VIII. osztály
6. korcsoport: Középiskola
7. korcsoport: Egyetem

(Eltérő felosztású iskolarendszer esetén a kornak megfelelő csoportba sorolhatja magát a pályázó)

2. Esszépályázat

Korcsoportok:

1. korcsoport: Általános iskola VII-VIII. osztály
2. korcsoport: Középiskola
3. korcsoport: Egyetem

(Eltérő felosztású iskolarendszer esetén a kornak megfelelő csoportba sorolhatja magát a pályázó)

A pályamunkák beküldésének általános feltételei

Egy pályázó egy műfajban egy pályázatot nyújthat be.

A postai úton beküldött pályamű hátoldalán (attól elválaszthatatlanul) vagy – az elektronikusan elküldött pályázat esetében – az e-mail szövegében kötelező jelleggel fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

 • a pályamű címét
 • a pályázó nevét
 • a pályázat műfaját
 • a pályázó korcsoportját
 • a pályázó elérhetőségeit (telefonszámot mindenképp, e-mail címet lehetőség szerint)
 • a felkészítő tanár nevét (amennyiben van)
 • a tanintézmény megnevezését és e-mail elérhetőségét
 • a diaszpóra szervezet vagy magyar iskola nevét és e-mail elérhetőségét.

A pályázatok beküldésének módja:

A rajzpályázat esetében:

 • a Kárpát-medencében élő pályázók postai úton az alábbi postacímre:

Nemzetstratégiai Kutatóintézet
1368 Budapest Pf.: 178.

vagy

Nemzetstratégiai Kutatóintézet
1054 Budapest, Nagysándor József utca 8.
,

míg

 • a diaszpórában élő pályázók scannelve, elektronikus formában a [email protected] e-mail címre küldhetik pályázataikat.

Az esszépályázatot benyújtók pályamunkáikat az alábbi e-mail címre küldhetik: [email protected]

A művek beérkezési határideje 2022. február 25., péntek déli 12.00 (CET).

A pályázat további részletei megtalálhatók az alábbi dokumentumban:

A pályamunkák műfajonként és korcsoportonként kerülnek elbírálásra.
A pályázat kiírói a korcsoportok első három legjobbnak ítélt pályamunka alkotóit jutalomban részesítik. A kiírók a kiemelkedő tehetségű pályamunkákat különdíjjal is jutalmazhatják.

A díjazott pályázók felkészítő tanárai (ha a pályamű beküldésekor a leírtak szerint megjelölésre kerülnek) szintén elismerésben részesülhetnek.

Forrás: nski.hu